logofoto_500 (10).jpg

Beter in spelling

Beter in spelling helpt je om je kennis van de spellingregels van het Nederlands op te frissen. In zeven hoofdstukken komen alle belangrijke spellingkwesties aan bod: van werkwoordspelling tot meervouden, van hoofdletters tot interpunctie.

Meer inzicht in de regels van de taal

De serie Beter in ... onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met een minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare regels en voorbeelden. De regels en voorbeelden worden helder en systematisch gepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Zo leer je sneller en doorzie je gemakkelijker hoe de Nederlandse taal werkt.

Direct oefenen

Je start op de toetsportal academicx.nl met een begintoets. Met de feedback op deze toets kun je aan de slag met het boek. Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een heldere puntsgewijze samenvatting en afsluitende oefeningen. Op academicx.nl vind je meer oefeningen bij elk hoofdstuk.

Een echte praktijkhulp

Beter in spelling richt zich op hbo-studenten en is door de systematische en laagdrempelige opzet zeer geschikt voor gebruik tijdens de les én voor zelfstudie. De combinatie van boek en portal maken dit product tot een echte praktijkhulp.

Bestel Beter in spelling bij bol.com

Zoek